JIBEN AB

Ett bygg & projektutvecklingsbolag

JIBEN AB

Ett bygg & projektutvecklingsbolag

   KVALITET & MILJÖ I FOKUS

         PROJEKT I CENTRUM

      PERSONLIGT ÅTAGANDE

Din partner inom entreprenad.

HAGASTADEN LIFE CITY           

Visionsbild: Atrium Ljungberg/Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Mitt i Hagastadens framväxande life science-kluster, ovanpå E4;an, bygger Atrium Ljungberg Life City – ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Visionen är att Life City blir den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma i Hagastaden.

 

Färdigställs 2022. AL.se

HAGASTADEN LIFE CITY           

Visionsbild: Atrium Ljungberg/Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Mitt i Hagastadens framväxande life science-kluster, ovanpå E4;an, bygger Atrium Ljungberg Life City – ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Visionen är att Life City blir den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma i Hagastaden.

 

Färdigställs 2022. AL.se

Kv. Städet 9

 

Totalentreprenad i samverkan. Projektering och produktin av ny hyresgästanpassning för kontor på nästan 3000m2. Kvarvarande hyresgäster i huset.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

 Polacken 2

 

 

 

 

 

Lägenhet, trapphusrenovering och stambyte el.

Upphandlingsform: Totalentreprenad