HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

VI BRYR OSS.

Jiben strävar alltid efter att minska miljöpåverkan och ligga i framkant gällande utveckling av hållbarhet i byggbranschen. Att driva byggprojekt utan att belasta miljön kräver personal som besitter rätt kunskap och vågar tänka utanför dem konventionella byggmetoderna och val av material.

Därför lägger vi på Jiben stor vikt vid materialval i projekt och genom livscykelanalys, LCA, bilda oss förståelse för ett projekts påverkan på miljön. På så vis kan vi på Jiben ständigt förbättras och på alla nivåer i organisationen, från genomtänkta inköp till hantering av avfall, bidra till en bättre och hållbarare framtid.

VI BRYR OSS.

Jiben strävar alltid efter att minska miljöpåverkan och ligga i framkant gällande utveckling av hållbarhet i byggbranschen. Att driva byggprojekt utan att belasta miljön kräver personal som besitter rätt kunskap och vågar tänka utanför dem konventionella byggmetoderna och val av material.

Därför lägger vi på Jiben stor vikt vid materialval i projekt och genom livscykelanalys, LCA, bilda oss förståelse för ett projekts påverkan på miljön. På så vis kan vi på Jiben ständigt förbättras och på alla nivåer i organisationen, från genomtänkta inköp till hantering av avfall, bidra till en bättre och hållbarare framtid.