REFERENSPROJEKT

BILHALL – MÄRSTA

Nybyggnation av bilhall ca  3000m2 med finplanering.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

Sperlingens Backe 30

 

Lokal anpassning med interntrappa 4 plan ca 1420m2

Upphandlingsform: Totalentreprenad

 

Haninge Centrum – Lokaler 

 

 

 

 

Ombyggnad av butiker flera butiker. under drift ca 1700m2 samt övriga uppdrag, nytt fläktaggregat inklusive tillbyggnad på tak samt tillhörande installationer

Upphandlingsform: Samverkan/Totalentreprenad

HAGASTADEN LIFE CITY           

Visionsbild: Atrium Ljungberg/Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Mitt i Hagastadens framväxande life science-kluster, ovanpå E4;an, bygger Atrium Ljungberg Life City – ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Visionen är att Life City blir den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma i Hagastaden.

 

Färdigställs 2022. AL.se

Academic Work

 

Hyresgästanpassning av Academic Works lokaler på KTH Campus. Hus 43:9

Upphandlingsform: Samverkan

 Kista Galleria

 

 

 

 

 

Flera etapper och delprojekt. Ombyggnadtion i food court för nya restauranger. Ombyggnaden för nya butiker inklusive arbeten i galleriagång.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

 

NORDIC WELLNESS SÖDERTÄLJE           

Hyresgästanpassning från banklokal till gym i fyra plan med interntrappa.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

Kv. Städet 9

 

Totalentreprenad i samverkan. Projektering och produktin av ny hyresgästanpassning för kontor på nästan 3000m2. Kvarvarande hyresgäster i huset.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

 Polacken 2

 

 

 

 

 

Lägenhet, trapphusrenovering och stambyte el.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

Bålsta Centrum

 

Ombyggnad av butiker under drift samt kontor ca 1000m2 i etapper.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

Väsby centrum 

 

 

 

 

Nybyggnation av flertalet butiker i centrum, uppdatering ytskikt i publika ytor/centrumgångar. Flytt och ombyggnation för nytt bankkontor.

Upphandlingsform: Totalentreprenad/Samverkan

 

Kv. Städet 9

 

Krusmyntan är en nyproduktion av 63 lägenheter i ett äldreboende där Jiben gör grundläggning och betongarbete. Projektet startade hösten 2016 och färdigställdes under 2017.

Upphandlingsform: General Entreprenad

 Läraren 5

 

 

 

 

 

Hyresgästanpassning 550m2, Läraren 5. Ytskikt renovering samt ny rumsbildning.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

 

Grävlingen

Grävlingen är ett ROT projekt i Mood District i Centrala Stockholm. Jiben arbete innefattar grundförstärkning, betongarbeten och hyresgästanpassningar.

Upphandlingsform: Samverkan

vistaberg

 

I Vistaberg har vi uppfört 43 stycken arkitektritade villor och radhus. Projektet startade i april 2016 och färdigställdes under 2017.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

 Haga nova

 

 

 

 

 

I den nya stadsdelen Hagastaden bygger vi takplacerade radhus samt betong arbeten och fasadkomplettering i projekt Haganova. Projektet statade under hösten 2016 och färdigställdes under 2018.

Upphandlingsform: Samverkan

 

BESMANET 7:1 – ARNINGE CENTRUM

Flera etapper och delprojekt, 2018-2020.

Nya butiker, utbyggnader, markarbeten och fasader.

Ca 20.000m2

 

Upphandlingsform: Totalentreprenad/Samverkan

BILHALL - MÄRSTA

Nybyggnation av bilhall, ca 3000kvm med finplanering.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

SPERLINGENS BACKE 30

Lokal anpassning med interntrappa 4 plan ca 1420kvm.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

HANNINGE CENTRUM - LOKALER

Ombyggnad av flera butiker under drift ca 1700kvm samt övriga uppdrag, nytt fläktaggregat inklusive tillbyggnad på tak samt tillhörande installationer.

Upphandlingsform: Samverkan/Totalentreprenad

HAGASTADEN LIFE CITY

Mitt i Hagastadens framväxande life science-kluster, ovanpå E4;an, bygger Atrium Ljungberg Life City – ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Visionen är att Life City blir den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma i Hagastaden. .

ACADEMIC WORK

Hyresgästanpassning av Academic Works lokaler på KTH Campus Hus 43:9.

Upphandlingsform: Samverkan

KISTA GALLERIA

Flera etapper och delprojekt. Ombyggnadtion i food court för nya restauranger. Ombyggnaden för nya butiker inklusive arbeten i galleriagång.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

NORDIC WELLNESS SÖDERTÄLJE

Hyresgästanpassning från banklokal till gym i fyra plan med interntrappa.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

KV. STÄDET 9

Totalentreprenad i samverkan. Projektering och produktin av ny hyresgästanpassning för kontor på nästan 3000m2. Kvarvarande hyresgäster i huset.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

POLACKEN 2

Lägenhet, trapphusrenovering och stambyte el.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

BÅLSTA CENTRUM

Ombyggnad av butiker under drift samt kontor ca 1000m2 i etapper.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

VÄSBY CENTRUM

Nybyggnation av flertalet butiker i centrum, uppdatering ytskikt i publika ytor/centrumgångar. Flytt och ombyggnation för nytt bankkontor.

Upphandlingsform: Totalentreprenad/Samverkan

KV. STÄDET 9

Krusmyntan är en nyproduktion av 63 lägenheter i ett äldreboende där Jiben gör grundläggning och betongarbete. Projektet startade hösten 2016 och färdigställdes under 2017.

Upphandlingsform: General Entreprenad

LÄRAREN 5

Hyresgästanpassning 550m2, Läraren 5. Ytskikt renovering samt ny rumsbildning.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

GRÄVLINGEN

Grävlingen är ett ROT projekt i Mood District i Centrala Stockholm. Jiben arbete innefattar grundförstärkning, betongarbeten och hyresgästanpassningar.

Upphandlingsform: Samverkan

VISTABERG

I Vistaberg har vi uppfört 43 stycken arkitektritade villor och radhus. Projektet startade i april 2016 och färdigställdes under 2017.

Upphandlingsform: Totalentreprenad

HAGA NOVA

I den nya stadsdelen Hagastaden bygger vi takplacerade radhus samt betong arbeten och fasadkomplettering i projekt Haganova. Projektet statade under hösten 2016 och färdigställdes under 2018.

Upphandlingsform: Samverkan

ARNINGE CENTRUM

Flera etapper och delprejoekt mellan 2018-2020. Nya butiker, utbyggnader, markarbeten och fasader, ca 20 000kvm.

Upphandlingsform: Totalentreprenad/Samverkan