DET NATURLIGA SAMARBETSVALET.

01

Vad vi gör

Jiben AB är ett entreprenad- och utvecklingsföretag grundat av en sammanslagning av personer med lång erfarenhet inom byggbranchen. Vi bygger bostadsprojekt där människor ska trivas för lång tid framöver oavsett om det gäller bostadsrätter, kontor eller industri.

02

Entreprenad

Vi har lång erfarenhet av entreprenadprojekt av kommersiella fastigheter, centrumanläggningar och anläggningsarbeten. Vår strävan är att vara den naturliga samarbetspartnern och vi arbetar hårt för att etablera och bibehålla det förtroende vi skapat genom åren.
Att sätta kunden och miljön i centrum är av största vikt i vårt arbete och något vi ständigt strävar efter att utveckla och förbättra.

03

Tidiga skeden

Vi kan hjälpa er med projektutveckling av bostadsprojekt och kommersiella fastigheter parallellt med vår entreprenadverksamhet. I projektutvecklingen kan vi hjälpa er hela kedjan från markutveckling, tillståndsprocess fram till färdig byggnad. Detta gör att vi själva har möjlighet att lyssna till och möta de behov som finns på marknaden. 

Byggservice • Nyproduktion 

Anläggningsarbete • Renovering och tillbyggnad 

Projektledning • Kostnadsbedömning

Rådgivning i tidiga skeden 

• Byggservice 

 • Nyproduktion   

• Anläggningsarbete

• Renovering och tillbyggnad 

• Projektledning • Kostnadsbedömning

Rådgivning i tidiga skeden